Потенциално място    
за   Реклама...         
 •    Тук обаче,
 •  наместо реклама,
 • искам да благодаря
 • на многото хора от
 • които през годините
 • научих по нещо,
 • или доста повече...
Място за иконка за многоезична поддръжка              Място за иконки за лайкване и споделяне в социалните мрежи         

   

инж. Юлиан Борисов Ангелов

роден 1966г *


1984 - Завърших ЕСПУ с УПК със специалност "Оператор на Металорежещи Машини", впоследствие - ПУЦ със специалност "Шлосер-Монтьор на трактори и селскостопански машини" - направо 5-ти разряд и повишаване разряда по "Оператор МРМ" - 4-ти разряд.


1984 - 1986г - Отслужих редовна военна служба в под. 22190 "О" - в КП на ПВО към щаба на 3-та Армия - като радиотелеграфист (Старши радиотелеграфист - класен специалист I -ви Клас, планшетист, Командир на Отделение, Оперативен дежурен по пост ПВО началниик на пост ПВО и комендант на ИКП.


1986 - 1992 - Студент във ВМЕИ - Варна, междувременно преобразуван в Технически Университет - Варна

Паралелно с това през целият курс на обучение активно участвах в множество разработки по НИС - ( Научно - Изследователски Сектор) и работих над една година като Майстор-Специалист Научна Апаратура 5-ти разряд, в ПНИЛ по Възобновяеми Енергоизточници (Ветрено-Енергийни Източници) към катедра АП (лаборатория по Автоматизация и Управление на Ел. Задвижванията под ръководството на доц. Пазвантов). Там се занимавах с проектиране, изработване на възли и детайли, изработване на инструменти и пособия за изработването им и изготвяне на документация за технологията на производство. През това време в извънработно време продължавах да се занимавам със задачи, свързани с проектирането на хардуерни устройства и писане на софтуер към други катедри и с лични проекти.


Придобита квалификация:


Магистър специалност СОТС - Съобщителна и Осигурителна Техника и Системи, профил Конструиране и Технология на Производството на Електронна Апаратура (КТЕА)


Допълнително придобити квалификации:

 • Превод на техн. литература от Немски език - ТУ-Варна 1992г
 • Патентно право - ТУ-Варна 1992г
  • Тайните на WordPress - онлайн курс към www.Aula.bg 2017г
  • HTML/CSS - онлайн курс към www.Aula.bg 2017г
  • Основи на JavaScript- онлайн курс към www.Aula.bg 2017г
  • Windows 10 - онлайн курс към www.Aula.bg 2017г
  • Тайните на PhotoShop - онлайн курс към www.Aula.bg 2017г

Професионален опит:

1988 - 1989 - Майстор-Специалист Научна Апаратура V-ти разряд ( ПНИЛ по ВЕА към НИС)

1992 - 1997 - Инженер по поддръжката на Фонокартни Телефонни Апарати (ФТА) от които две години началник лаборатория ФТА Работодатели - БТК ЕАД, "Булфон" ООД


Междувременно от уч. година 1994/95 до 2000/01 в извънработно време преподавах в ТУ като хонорован асистент към катедра СТ/Комуникационни системи по различни предмети в профила КТЕА (Конструиране и Технология на Електронна Апаратура), но с акцент върху изготвянето на конструкторска и технологична документация, работа с CAD системи за проектиране на електронни схеми, печатни платки и симулатори на електронни схеми и застъпвайки тази дейност със следващата си работа


Последна работа - 1998 - 2016г - след необходимата самоподготовка - Поддръжка и продажби на компютърна техника от които 7 год. управител на магазин / сервиз
В момента се самоподготвям в изработването на сайтове и организирането на електронни магазини, включващи цялостната дейност по организацията на хостинга и домейна на сайта, инсталиране на необходимите продукти и разширения в желаният им вид, HTML, Java Script, WordPress, Joomla, приложения/добавки за електронни магазини и разплащания, SEO (Популяризиране на сайтове), доработка на изображения с Photoshop, редакция и адаптиране на друга мултимедия, нормативна база.

Нивото на подготовката може да бъде видяно при разглеждане на страничките на портала и сайтовете от линковете в табличката в страничка "Начало", с отчитане на липсата на досегашен мой практически опит във WEB технолигиите и около 20 годишно пълно прекъсване на заниманията, свързани със създаване на софтуер.

Търся работа и поръчки с предпочитание към freelance формите на работа, за да мога да продължа със самоподготовката си при вече направени договорки за нови курсове, както и изпълнения на битови ангажименти.

На следващ етап възнамерявам да доусъвършенствам придобитите знания в областта на WEB дизайна и да изуча Java, PHP, SQL/MySQL, C#, с които да мога да разширя кръга от дейностите и задачите по които да работя, но по- далечна a важна за мен цел е завръщане към алгоритмично базираните езици и задачите за тях, математическо моделиране, програмиране на асемблер системно програмиране, инженерно-приложни задачи свързани с управление на външни обекти в реално време, телеметрия...


Актуални към момента други практически познания и умения за: