Потенциално място    
за Реклама...                
  • Тук обаче,
  • наместо реклама,
  • искам да благодаря на
  • многото хора от които
  • научих по нещо или
  • по повече...
             Между другото... на устройството Ви няма инсталирани технически, готически и черковно-славянски шрифтове...                                                   

Този портал и повечето сайтове към които той препраща са изготвени като демо на усвоените от мен техники и ниво на знания в областта на WEB дизайна.

Това включва всички дейности като се започне от избора на хост оператора и поръчката на хостинга и домейна, администриране на поддомейни, папки, концепция за дизайна, предварително издирване и обработка до желаният им вид на помощни материали (формат и резолюция на изображения, звук), инсталация на необходимите продукти или среди за работа и се стигне до изготвянето на страниците с продуктите, указани в таблицата на началната страница + работа по SEO.

Основна таргет група на портала и сайтовете към които препраща са евентуални работодатели и поръчители от бранша, а не крайни клиенти.

Естествено с навлизането на CMS правенето на сайт на HTML е безсмислено времеемко и трудоемко, но подобно упражнение само по себе си е ценно и полезно за разработчика работещ и с CMS, понеже придобитите знания и практика дават големи възможности за намеса в кода, генериран от CMS и доизпипване на детайли по страничките, генерирани от CMS. Впрочем при мобилните на сайтовете се забелязва едно завръщане към HTML/CSS.

Тъй като порталът е създаден единствено с цел демо, то и страниците в него умишлено са леко разностилни, но пък демонстриращи различни прийоми на изготвяне на отделни елементи - от менюта, стилиране, начини на действие - нещо което в един реален клиентски сайт обикновено не се прави за каквито и да е други цели. (Подобни демонстрационни елементи правят и производителите на дограма. По същата причина е леко поренаситено с ефекти.


Бъдещето на портала е да си остане демо, с пренасочване и към нови направени от мен сайтове, които евентуален поръчител да може да разгледа и оцени, а на домейна и хостинга - да останат постоянно действащи за развойни и демо-цели.


Водене на реална търговска дейност от тях не се предвижда, освен ако не бъдат продадени, което ще бъде и отразено.

По причина, че сайтът не е търговски, засега не са уредени и авторските права над използваните помощни мултимедийни материали - нещо за което иначе бих имал впредвид при изготвянето на един реален търговски сайт или започване на професионална дейност от моя страна следва това да бъде и ще бъде уредено.Същото важи и за сайтовете към които са линковете.

Впрочем при интерес от страна на евентуален купувач те могат да бъдат продадени но ако това стане те ще са с домейн по името на купувача, доработени за неговите конкретни цели и наследявайки единствено "възрастта" си пред Google Analitics i Adwords .

Естествено по сайта има още много работа и какво да е желае - от съгласуване на контраста между цветовете на фоновете и надписите, през изглаждане на рзположения, анимации и ефекти, Rich Snippet система за оценяване + бутони за социални мрежи до SEO.

Нужда от сериозна преработка имат и сайтовете, към които има препратки